Công thức Excel: Thêm ngày làm việc vào ngày
Công thức Excel: Thêm ngày làm việc vào ngày

Công thức chung
=WORKDAY(start_date,days,holidays)
Tóm lược

Nếu bạn cần thêm hoặc trừ ngày làm việc (ngày làm việc) cho một ngày để bạn có thể tính một ngày trong tương lai hoặc quá khứ bỏ qua các ngày cuối tuần (và ngày lễ), bạn có thể sử dụng hàm WORKDAY. Ngày lễ là tùy chọn.

Trong ví dụ, công thức trong D6 là:

=WORKDAY(B6,C6,B9:B11)

Điều này thêm 7 ngày vào Thứ Ba, ngày 22 tháng 12 và trở lại Thứ Ba, ngày 5 tháng 1 năm 2016.

Giải trình

Theo mặc định, hàm WORKDAY sẽ loại trừ các ngày cuối tuần (Thứ Bảy và Chủ Nhật). Trong trường hợp này, chúng tôi cũng đã cung cấp danh sách 3 ngày lễ đều nằm trong phạm vi ngày được tính toán, có nghĩa là cả cuối tuần và ngày lễ sẽ bị loại trừ. Bảng sau đây cho biết những ngày bị loại trừ có và không có ngày lễ được cung cấp (tô màu xám). Các ngày cuối cùng do WORKDAY trả về được đánh dấu bằng màu vàng

Không có ngày nghỉ Các ngày lễ được cung cấp
T4, 23-12-2015 T4, 23-12-2015
Thu, 24-12-2015 Thu, 24-12-2015
T6, 25-12-2015 T6, 25-12-2015
T7, 26-12-2015 T7, 26-12-2015
CN, 27-12-2015 CN, 27-12-2015
Thứ 2, ngày 28 tháng 12 năm 2015 Thứ 2, ngày 28 tháng 12 năm 2015
Thứ 3, ngày 29 tháng 12 năm 2015 Thứ 3, ngày 29 tháng 12 năm 2015
T4, 30-12-2015 T4, 30-12-2015
Thu, 31-12-2015 Thu, 31-12-2015
T6, 01-01-2016 T6, 01-01-2016
T7, 02-01-2016 T7, 02-01-2016
CN, 03-01-2016 CN, 03-01-2016
Thứ Hai, 04-01-2016 Thứ Hai, 04-01-2016
Thứ Ba, 05-01-2016 Thứ Ba, 05-01-2016
T4, 06-01-2016 T4, 06-01-2016

Trừ ngày làm việc

Để trừ ngày kinh doanh (thay vì cộng ngày làm việc), chỉ cần sử dụng giá trị âm cho ngày. Ví dụ: để có được một ngày trước ngày làm việc 3 ngày trong A1, bạn có thể sử dụng:

=WORKDAY(A1,-3)

https://exceljet.net/formula/add-business-days-to-date